Papaver orientale

PK-Projektointi OYStart

Företaget

Galleri

Produkter

Kontakt

Referensser

Begagnad

 

 

 

Konstruktion och konsultation
Anl. och utrustningar
Preliminära kapacitetskalkyler

Preliminär Anläggniplanering

Productionskostnadskalkyler

Processval

Anläggningsdimensionering

och -konstruktion

Komponentkonstruktion

Anläggningsprojektering i kundens räkning


I driftsatta automatiska anläggningar

Delleveranser till anläggningsbyggen

Modernisering av gamla anläggn.

Kar och karutrustning

Likriktare

Titanhållare

Badfilter

Kammarfilterpressar

På- och avlastningstationer

Torkar

Badvärmare

Frånluftutrustningar

Frånluftsfläktar

Värmeåtervinning

 

Anodisering

Zinkline

Betline

Flerprocessline

Kromateringsline

Sn-line

Tvättline

Kretskortsline

Moderniseringar

Energisparand

Kammarfilterpress

Sandfilter

© PK-Projektointi OY
Uppdaterad 20.11.2003